Opintolinjat

Opiskelu erityiskansanopiston opintolinjoilla

Pitkäkestoisessa koulutuksessa kaksi opintolinjaa on suunnattu peruskoulun päättäneille erityistä tukea tarvitseville nuorille. Näiden lisäksi tammikuussa 2015 on alkanut uusi aikuisille opiskelijoille tarkoitettu opintolinja. Opintolinjojen kesto vaihtelee 1−4 vuoteen. Opintolinjoille osallistuu vuosittain 60–80 opiskelijaa.

Opintolinjojen opetussuunnitelma on kurssimuotoinen. Lukuvuoteen sisältyy kolme jaksoa kestoltaan 11–13 viikkoa ja opetusta noin 1300 tuntia. Ns. perusoppijakson opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS ja henkilökohtainen lukujärjestys. Aikuisopiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS ja henkilökohtainen lukujärjestys.

Oppisisältöinä ovat kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen suosituksen mukaiset osa-alueet. Osa opinnoista koostuu valinnaiskursseista, joita kukin opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan täydentämään opintojaan. Valinnaiskursseina on muun muassa tieto- ja viestintätekniikan kursseja, kielikursseja, kuvataidetta, kädentaitoja, ihmissuhde- ja musiikkikursseja sekä kotitalouteen liittyviä valinnaiskursseja. Uusia kursseja voidaan ottaa ohjelmaan pitkin vuotta tarpeen mukaan.

Lukuvuosi 2016–2017

Opintolinjat alkavat su 14.8.2016 ja päättyvät pe 2.6.2017 (yht. 37 työviikkoa).

Lukuvuosi 2017–2018

Opintolinjat alkavat su 13.8.2017 ja päättyvät pe 1.6.2018 (yht. 37 työviikkoa).

 

Lehtimäen opiston opintolinjat

Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja

Opintojen tavoitteena on lisätä valmiuksia hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen linjoille.

IMG_7288

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseeen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Aikuisopintolinja

Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville aikuisille, joiden kouluajoista ja opinnoista on jo kulunut aikaa.