Toimintaterapia

Lehtimäen opistolla on toimintaterapiapalvelusta sopimus KELA:n kanssa. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön.

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää; itsestä huolehtimista, asioimista ja arkielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu. Lapsiasiakkaiden kanssa voidaan harjoitella esimerkiksi hieno- ja karkeamotorisia taitoja, hahmotusta ja toiminnanohjausta sekä aistitiedon käsittelyä.

Tavoitteet luodaan jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen ja niiden toteutumista voidaan arvioida erilaisin arviointimenetelmin. Tärkeää on toiminnan mielekkyys ja merkityksellisyys asiakkaalle.

Lehtimäen opistolla on tarjolla KELA:n yksilöterapian lisäksi myös ryhmämuotoista terapiaa. Erityisosaamistamme on lasten- ja nuorten toimintaterapia.

 

Yhteystiedot:

Aino Mannismäki, toimintaterapeutti

Puhelin: 040 548 0956

sähköposti: aino.mannismaki@lehopisto.fi 

 

Tanja Hauta-aho, toimintaterapeutti

Puhelin: 0400 380 166

sähköposti: tanja.hauta-aho@lehopisto.fi

 

Postiosoite: Opistotie 1, 63500 Lehtimäki