Aikuisopintolinja

Aikuisopintolinja

Aikuisopintolinja

Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville aikuisille, joiden kouluajoista ja opinnoista on kulunut aikaa tai opiskelupaikkaa ei ole vielä löytynyt. Opintojen aikana opiskelija saa arvion fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystään sekä ohjausta hyvinvointinsa ylläpitoon. Opiskelija saa tietoa tämän päivän tietotekniikan soveltamisesta. Aikuisopiskelijaa autetaan löytämään uusia harrastuksia ja vertaistukea.

Aikuisopintolinjan kesto on yksilöllinen, muutamasta kuukaudesta lukuvuoteen ja jokaiselle tehdään oma opiskelusuunnitelma.

 

Opinnoissa painotetaan:

  • asumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja
  • osallistumista työ- ja harrastustoimintaan
  • itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia
  • aktiivista osallisuutta sekä omassa lähiyhteisössä että yhteiskunnan jäsenenä.

 

Opintolinjaan liittyviä opinnot ovat mm.:

  1. arjen hallintataitojen opinnot: oman arjen rutiinien sisäistäminen, työn, opiskelun, kodintöiden, vapaa-ajan ja levon rytmittäminen, terveellinen ruokavalio ja ruokarytmi, ruuan valmistus, puhtaus ja viihtyisyys, asiointi ja rahan käyttö.
  2. tiedollisten valmiuksien opinnot: arjessa tarvittava äidinkieli ja matematiikka sekä tietoyhteiskuntataidot
  3. hyvinvoinnin opinnot: itsetuntemuksen lisääntyminen, omien vahvuuksien ja kehitettävien alueiden tunnistaminen, vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Hyvinvoinnin opinnoissa painottuvat itsehoito, elämänsisältöä rikastuttavat harrastukset ja aktiivisen osallisuuden harjoittelu.
Aikuisopintolinjan opetussuunnitelma

Lataa tästä

Jätä hakemus opintolinjalle