Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

Perusoppijakson kukin opintosuunta sisältää n. 1300 oppituntia, joista n. 800 tuntia on opintosuuntaan kuuluvaa opetusta ja n. 500 tuntia valinnaiskursseja. Uusia kursseja voidaan työvuoden mittaan aloittaa tarpeen mukaan, joten opinto-ohjelma on elävä ja jatkuvasti muuttuva.
Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinjan opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Opinnoissa painotetaan

  • itsenäistymistä ja kodista irtaantumista
  • asumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja
  • osallistumista työ- ja harrastustoimintaan
  • itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia
  • aktiivista osallisuutta sekä omassa lähiyhteisössä että yhteiskunnan jäsenenä

 

Opintolinjaan liittyvät opinnot

Itsenäistymisen ja arjen hallintataitojen opinnot: Oman arjen rutiinien sisäistäminen kuten säännöllinen vuorokausirytmi, työn, opiskelun, kodintöiden, vapaa-ajan ja levon rytmittäminen, terveellinen ruokailu, puhtaus ja viihtyisyys, asiointi ja rahan käyttö. Arjen taitojen opiskelussa painottuvat asumisessa tarvittavat tiedot ja taidot.

Tiedollisten valmiuksien opinnot: äidinkieli ja matematiikka, tietoyhteiskuntataidot.

Hyvinvoinnin opinnot: itsetuntemuksen lisääntyminen, omien vahvuuksien ja kehitettävien alueiden tunnistaminen, vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Hyvinvoinnin opinnoissa painottuvat itsehoito, elämänsisältöä rikastuttavat harrastukset ja aktiivisen osallisuuden harjoittelu.

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinjan opetussuunnitelma

Lataa tästä 

Jätä hakemus opintolinjalle