Opintolinja on tarkoitettu sinulle, joka

  • olet valmistunut erityisammattikoulusta, mutta et vielä ole löytänyt paikkaasi työelämässä ja haluaisit työkemusta tai
  • olet nyt aikuisena havahtunut siihen, että haluaisit päästä kokeilemaan työelämää laajemminkin kuin kotikuntasi työ- ja päivätoiminnassa

Tavoitteena on

  • osallistua työelämään ja saada kokemuksia/elämyksiä työstä
  • kartuttaa työelämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia – esim. konkreettinen suoriutuminen työtehtävästä, työn suunnittelu, työn laatu, ajankäyttö, työturvallisuus ja vuorovaikutus työyhteisön ja asiakkaiden kanssa
  • vahvistaa elämänhallintataitoja kuten esim. työn merkitys fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääjänä sekä
  • kartoittaa oman kotipaikkakunnan työmahdollisuuksia.

 

Järvi-Pohjanmaan alueella (Alajärvi, Lehtimäki, Soini) työelämän yhteistyökumppaneita on mm. Kohiwood Oy, EJ-Tarhat Oy, Sale Soini, S-market Lehtimäki, Nettopuoti, Järviseudun ammatti-instituutti JAMI sekä Lehtimäen opiston omat yksiköt mm. kiinteistö, keittiö ja ratsastuskoulu.

Työpaikoilla on mukana opiston ohjaaja ja työtehtävät suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä työnantajan kanssa.

Opiskelija saa käyttöönsä IPadin, jonka avulla pidetään päiväkirjaa ja kuvataan kokemuksia tekstinä, videona ja kuvina.

Työelämäjakson hyväksytystä suorituksesta saa TEO-passin, johon kirjataan mm. työpaikka, työtehtävät, ja työn kesto, sekä todistuksen muista suoritetuista opinnoista.

Työelämäopintolinja alkaa 9.8.2020 ja päättyy 28.5.2021. Lukuvuosi kestää 37 opintoviikkoa. Linjalle on mahdollisuus osallistua lukuvuoden aikana myös muuna ajankohtana.

 Lukuvuoden 2020-2021 opiskelukustannukset ovat 90 €/vko sisältäen ruuat ja asumisen opistolla.

 

Työelämäopintolinjan opetussuunnitelma

Lataa tästä

Jätä hakemus opintolinjalle

Yhteystiedot:

Rehtori Eija Saarimaa  040 0351 328 tai apulaisrehtori Virpi Lahti 040 0384 093