Lehtimäen opisto

Lehtimäen opisto on Suomen ainoa ja ainutlaatuinen erityiskansanopisto, joka on perustettu vuonna 1971. Silloin opetusministeriö myönsi opistolle ylläpitämisluvan. Opisto saa valtionosuutta vapaan sivistystyön lain perusteella.

Lehtimäen opisto on erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien henkilöiden oppilaitos. Opisto järjestää pääasiassa vaikeavammaisille henkilöille koulutusta, joka lisää tasa-arvoa ja elämänlaatua, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee yhteiskunnallista ja sosiaalista syrjäytymistä.