Hallinto

Oppilaitoksen ylläpitäjänä on v. 1966 perustettu Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry. Sen hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja kahdeksan kolmivuotiskaudeksi valittua jäsentä. Jäsenet ovat opetus- ja kuntoutusalan asiantuntijoita. Yhdistykseen kuuluu noin 250 henkilöjäsentä.

Hallitus (puheenjohtaja ja 8 jäsentä, sihteeri mukaan lukien)
Rehtori
Erityiskansanopiston kannatusyhdistyksen hallitukseen 2017-2019 kuuluvat seuraavat henkilöt:

 

Puheenjohtaja Jorma Kauppila, rehtori, Turku Varapuheenjohtaja Matti Kuorelahti, lehtori, dosentti, Jyväskylä
Jäsen Varajäsen
Varajäsen Helinä Mesiäislehto-Soukka, lehtori, Alajärvi
Kauko Ukonmäki, kaupunginvaltuuston II varapj, Alajärvi Merja Mäkitalo, vammaistyön sosiaaliohjaaja, Alajärvi
Marjut Mäki-Torkko, vammaispalvelujen johtaja, Kurikka Hannu Yli-Hynnilä, toimintakeskuksen johtaja, Alajärvi
Tarja Mänty, johtaja, Alavus Riitta Rauhala, yksikönjohtaja, Seinäjoki
Eija Rantanen, fysioterapeutti, Helsinki Pirkko Matalamäki, erityisluokanopettaja, Mäntsälä
Tomi Kaasinen, Suomen CP-liiton toiminnanjohtaja Nina Hovén-Korpela, ADHD-liitto ry:n toiminnanjohtaja
Pirkko Verkkosaari, opettaja, Lehtimäen opisto (henkilökunnan edustaja) Eero Savela, fysioteraeutti, Lehtimäen opisto
Sihteerinä toimii erityiskansanopiston rehtori Eija Saarimaa
Tilintarkastajina toimivat HTM Martti Matintupa ja ekonomi Elina Heikkilä Alajärveltä.