Henkilöstö

Opistossa työskentelee n. 80 päätoimista henkilöä, jotka kaikki ovat mukana sisäoppilaitoksen sosiaalipedagogisessa työssä. Henkilöstöön kuuluu hallintohenkilöstöä, opettajia, toiminnanohjaajia, opiskelijahuoltajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, hoito- ja ohjaustyötä tekeviä lähikasvattajia sekä tukipalveluista ja ratsastuskoulun toiminnasta vastaavia työntekijöitä.