Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tuki ja ohjausmenetelmä asiakkaille, jotka tarvitsevat erilaisista neuropsykiatrisista ongelmista johtuen tukea ja ohjausta elämän- ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Valmennuksessa painotetaan tavoitteellista, ennaltaehkäisevää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työskentelytapaa, jonka avulla kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan valmennettavaa mahdollisimman itsenäiseen toimintaan. Valmentajan tarkoituksena on luoda luottamuksellinen ja turvallinen ohjaussuhde, joka tukee valmennettavaa kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Valmennus muotoutuu asiakaslähtöiseksi yksilölliseksi kuntoutusprosessiksi, jossa asiakkaalla ja valmentajalla on tasa-arvoinen työsuhde. Valmentajalla on useita eri rooleja asiakkaan rinnalla ja taustalla tehtävästä työstä, jonka keskeisiä menetelmiä ovat dialogi, toiminta ja verkostotyö.
Kohderyhmä: ADHD, Asperger, Tourette, muu autismin kirjo, aivovammat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Työskentelytapoja:

Ratkaisukeskeisyys

  • haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä
  • ongelma tai vaikeus muutetaan tavoitteeksi
  • keskustelun, ajattelun tai työskentelyn suuntaaminen toivottuun tulokseen tai tavoitteeseen
  • huomio edistysaskeliin, jotka vievät tavoitetta kohti
  • huomion nostaminen aikaisimpiin onnistumisiin ja taitoihin
  • myönteisyys, luovuus, leikillisyys, ja huumori keskustelussa ja ajattelussa
  • epäonnistumista tarkastellaan oppimiskokemuksina

Arvostaminen

  • asiakkaan ajattelutavan ja maailmankuvan sekä arvojen kunnioittaminen
  • kuunteleminen

Valmennukseen hakeutuminen

Neuropsykiatriseen valmennukseen hakeudutaan lähetteellä / suosituksella joko yksityisesti, kunnallisesti muun vastaavan yhteisön maksusitoumuksella. Neuropsykiatrisen valmennuksen tarve on hyvä huomioida jo kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä.

Valmennus suunnitellaan yksilöllisesti ja sen hinta on 60 € / tunti (alv 0 %).