KONTRASTI

Tikas-tietotekniikkakurssi

 

Tikas – tukea tieto- ja viestintätekniikan oppimiseen

Lue Tikas-kurssista selkokielellä ›

 

 

Lehtimäen opistolla on mahdollisuus opiskella tieto- ja viestintätekniikkaa Tikas -koulutusmallin mukaan sekä talven perusoppijaksolla että lyhytkursseilla tai yksilöllisillä lähijaksoilla. Lisätietoja opiston toimistosta puh. 0400 353 826.

 

Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen (TVT)  opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli, jonka tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia TVT-taitoja. Koulutusmallista hyötyvät muun muassa kehitysvammaiset, ikäihmiset, autismin kirjoon kuuluvat oppijat, yksilöllisen oppimissuunnitelman mukaisesti opiskelevat, luki- ja oppimisvaikeuksia omaavat, maahanmuuttajataustaiset sekä monikieliset, joilla on rajoittunut suomen kielen taito.

 

Opiskelua ja opetusta johdattavat Tikas-opetussuunnitelmassa määritellyt täsmälliset taitotavoitteet sekä erityisryhmille soveltuvat opetus- ja tukimateriaalit. Tikaksen avulla TVT-taitojen oppiminen on helpompaa ja yksilöllisempää ja oppija voi edetä omien tavoitteidensa ja kykyjensä mukaan. Koulutusmallin ydinajatuksena onkin, että opetuksen tulisi olla joustavaa, kannustavaa ja yksilön omat tarpeet huomioivaa opetusta.

 

Opetussuunnitelma sisältää kaikkiaan 680 erilaista taitotavoitetta, jotka on jaettu kymmeneen aihealueeseen ja kolmeen vaativuustasoon. Ensimmäisellä tasolla opitaan avustetusti perusasioita, toisella tasolla hyödynnetään opittuja asioita itsenäisesti ja kolmannella tasolla syvennetään perusasioita ja opitaan hallitsemaan myös muutamia erikoistoimintoja.

 

 

Osa-alueet ovat:

  • tietokoneen käyttö
  • piirtäminen
  • tekstinkäsittely
  • internet
  • sähköposti
  • esitysgrafiikka
  • digikuvaus
  • kuvankäsittely
  • taulukkolaskenta
  • turvallinen verkkoviestintä

 

Tikas-todistus voidaan myöntää erikseen jokaisesta aihealueesta ja jokaiselta tasolta. Todistuksen saaminen ei edellytä erillisen kokeen suorittamista vaan todistuksen myöntäminen pohjautuu täysin Tikas-opettajan arvioon opiskelijan tietoteknisten valmiuksien tasosta.

 

Lisätietoja Tikas –koulutuksesta antaa:

 

Virpi Lahti
Apulaisrehtori
0400 384 093
virpi.lahti@lehopisto.fi