KONTRASTI

Tikas-kursseista selkokielellä

 

Tikas – tukea tieto- ja viestintätekniikan oppimiseen

 

Tikas-kurssilla opiskellaan tieto- ja viestintätekniiikkaa (esimerkiksi tietokoneen, tabletin ja nettipalveluiden käyttöä). Tikas-kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka opiskelevat pidemmillä opintolinjoilla, lyhytkursseilla tai yksilöllisillä lähijaksoilla.

 

Lisätietoja Tikas-kursseista saa opiston toimistosta, puh. 0400 353 826.

Lue Tikas-kursseista yleiskielellä › [ei-selkokielinen]

 

KENELLE TIKAS-KURSSI SOPII?

 

Tikas-kurssilla opetetaan tieto- ja viestintätekniikkataitoja erityistä tukea tarvitseville oppijoille. Se on tarkoitettu esimerkiksi

  • kehitysvammaisille,
  • ikäihmisille,
  • autismin kirjoon kuuluville oppijoille,
  • henkilöille, joilla on luki- tai oppimisvaikeuksia,
  • maahanmuuttajataustaisille sekä
  • monikielisille, joilla on vaikeuksia ymmärtää suomea.

Kursseilla käytetään erityisryhmille sopivia opetusmateriaaleja. Tavoitteena on, että saat kannustavaa opetusta ja opit juuri niitä taitoja, joita tarvitset. Myös oppimistahti on sinulle sopiva.

 

TIKAS-TODISTUS

 

Voit saada Tikas-todistuksen jokaisen aihealueen suorittamisesta eri vaikeustasoilla. Sinun ei tarvitse suorittaa erillistä koetta, jotta saisit todistuksen. Sen sijaan opettaja myöntää todistuksen sen perusteella, miten opiskelija selviytyy hänen mielestään eri tehtävien suorittamisesta.

Lisätietoja Tikas –koulutuksesta antaa: 

Virpi Lahti
Apulaisrehtori
0400 384 093
virpi.lahti@lehopisto.fi