KONTRASTI

Vapaa-ajan toiminta

 

Opiston vapaa-ajan toiminta

Lue vapaa-ajan toiminnasta selkokielellä ›

 

 

Kansanopisto on sisäoppilaitos, jossa opiskelu, asuminen ja vapaa-aika muodostavat pedagogisen, opiskelijan kasvua tukevan kokonaisuuden. Vapaa-ajanohjauksesta vastaa kaksi päätoimista vapaa-ajanohjaajaa muun henkilökunnan avulla. Iltaisin opistolla toimii erilaisia kerhoja kuten sisupartio, keräilijäkerho, musiikkikerho ja sählykerho. Teatteritiimi valmistaa ohjelmia juhliin ja eri tilaisuuksiin sekä myös opiston ulkopuolella esitettäväksi. Yhteistyössä Lehtimäen Ampujien kanssa harjoitellaan ilma-aseammuntaa.

 

Ratsastuskoululla on mahdollisuus osallistua ratsastusryhmiin sekä valmentautua kilpailuihin. Uimahalli ja kuntosali ovat myös iltaisin ja viikonloppuisin opiskelijoiden käytössä.

 

Vapaa-ajantiloissa voi muun muassa pelata pöytätennistä, biljardia, lautapelejä, askarrella, kuunnella musiikkia tai olla vain yhdessä.

 

Opiskelijakunta järjestää erilaisia tempauksia muun muassa liikuntapäiviä, itsenäisyyspäivätanssiaiset, discoja sekä elokuva- ja konserttiretkiä. Opiskelijakunta kerää varoja toimintaansa järjestäen arpajaisia, kirpputorin ja pitäen kahviota henkilökunnan avustamana. Tästä voit ladata esitteen, josta on luettavissa sekä valinnaiskurssien että ohjattujen vapaa-ajan harrastusten tavoitteet ja sisällöt.

 

Ohessa tarkemmat kuvaukset vapaa-ajan kerhoista. Vapaa-ajan kerhoista on myös esite.

 

 

Teatteritiimi


Teatteritoiminnan tavoitteena ovat itseilmaisun kehittäminen, vuorovaikutustilanteiden sekä ryhmässä toimimisen harjoittelu. Eri rooleihin eläytyminen mahdollistaa sen, että voi hetken aikaa olla jotain muuta mitä on. Toisen ihmisen asemaan asettuminen harjaannuttaa empaattisuutta ja esimerkiksi lähimmäisen käytöksen ymmärtämistä. Opiskelijat suunnittelevat ja käsikirjoittavat itse näytöksiä ja ohjelmia, joita esitetään opiston oman väen lisäksi myös opiston ulkopuolella. Tavoitteena on itsevarmuuden, itsetuntemuksen ja rohkeuden kehittäminen. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös tutustumiskäyntejä harrastajateattereihin.

 

 

Sisupartio


Sisupartiotoiminnassa harjoitellaan partiotaitoja kuten ensiaputaitoja, kierrätystä, erilaisia tarkkuutta vaativia kädentaitoja, Suomenlipun käyttöä, luonnon tuntemusta ja solmuja. Pohditaan myös partioihanteiden merkitystä ja niiden toteutumista arkielämässä. Mahdollisuuksien mukaan retkeillään, järjestetään iltanuotioita ja muuta yhteistoiminnallisuutta kehittävää ohjelmaa. Partiolaiset tutustuvat lähialueen luontoon, sen kasvustoon ja eläimiin. Näin saadaan elämyksiä ja kokemuksia lähiluonnosta ja valmiuksia katsella myös omaa kotipiiriä entistä monipuolisemmin. Sisupartiossa voi suorittaa partiotaito-merkkejä ja siellä osallistutaan myös partiotaitokilpailuihin ja virkistyspäiviin, joissa tavataan muita partiolaisia.
 

 

Aistivirikekerho


Aistivirikekerhon toiminnan tavoitteena on eri aistikanavia stimuloimalla auttaa opiskelijaa kehon hahmottamisessa ja tukea häntä terveen itsetunnon ja minäkuvan rakentamisessa. Ääni-, tunto-, haju-, maku- ja näköaistimukset tuovat iloa ja vaihtelua sekä elämisen riemun ihon lähelle. Aistivirikekerhossa voi viettää aikaa aistihuoneessa, musiikin keskellä, pallomeressä, pimiössä tai nauttien fysioakustisesta tuolista (tuottaa äänivärähtelyä keholle).

 

 

Keräilijäkerho

 

Keräilijäkerhon toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijan suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä, järjestelmällisyyttä sekä tarkkuutta. Keräilykansiot ovat tässä oivana käytännön apukeinona. Keräilijäkerhossa voi kerätä postikortteja, postimerkkejä, tarroja, kiiltokuvia, pullonkorkkeja, heijastimia jne. Kierrätys ja ekologisuus ovat tämän harrastusmuodon kantavia teemoja ja tulevat harrastuksen lomassa tutuksi.

 

 

Musiikkikerho

 

Musiikkiryhmä pyrkii laulun ja rytmillisen soiton kehittämiseen. Ryhmässä harjoitellaan toisten kuuntelemista ja ryhmähengen ylläpitoa. Suurelta osin lauletaan tuttuja lauluja, mutta harjoitellaan myös uusia. Eri soittimien ääniominaisuuksia hyväksi käyttäen pyritään luomaan laulujen tekstien mukaisia äänimaisemia.

 

 

Käsityökerho

 

Tavoitteena on suunnitella ja valmistaa opiskelijan haluama tuote neuloen, virkaten, ommellen, askarrellen tai pujotellen. Käsityökerhossa vahvistetaan luovuutta ja sitoudutaan tekemään aloitettu työ valmiiksi. Kerhossa opitaan myös valintojen tekemistä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii hyväksymään, että valmistuvat työt ovat yksilöllisiä ja tekijälleen arvokkaita.

 

 

Karaokeilta

 

Karaokeiltojen tavoitteena on elämysten ja kokemusten saaminen musiikin keinoin sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. Sosiaaliset taidot harjaantuvat omaa vuoroa odotellessa ja toisen esitystä kannustaessa. Esityksen taiteellinen laatu ei ole tärkeintä vaan itsensä likoon laittaminen. Itsetuntemuksen kasvu ja esiintymisvarmuuden saaminen ovat tavoitteita jo sinänsä. Laulaa voi myös ilman ääntä. Laulua voi tulkita ilmeillä ja eleillä musiikin tahdissa tai olemalla pelkästään läsnä. Opiskelijat voivat toimia karaokeillan juontajana, laitteiden käyttäjänä ja laululistan kirjoittajana. Karaokeiltojen aikana toimii opiskelijakunnan ylläpitämä aulakahvio, jossa opiskelijat vuorollaan ovat myyntitehtävissä. Tavoitteena on oman vuoron odottaminen, valintojen tekeminen, ja rahan tuntemisen sekä asiakaspalvelutaitojen oppiminen.

 

 

Ilma-aseammuntakerho

 

Ilma-aseammunnan tavoitteena on ohjata nuorta huomaamaan, että päästäkseen omaan tavoitteeseensa hänen tulee olla pitkäjänteinen, kärsivällinen ja tehdä paljon toistoja. Ilma-aseammunta kehittää silmän ja käden koordinaatiota. Ilma-aseammunta aloitetaan laajoista osumatarkkuuksista edeten suurempaa tarkkuutta vaativampiin yksityiskohtiin. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kilpailuihin syksyin ja keväisin. Ilma-aseammunta toteutetaan yhteistyössä Lehtimäen ampujien kanssa. Kerholaiset sitoutuvat noudattamaan ampumaseuran sääntöjä, jotka takaavat turvallisen harrastamisen.

 

 

Vammaisratsastus

 

Vammaisratsastus harrastuksena tarjoaa kaikille avointa, esteetöntä ja elämyksellistä liikuntaa. Tavoitteena on oppia ratsastamaan vamman haitan asettamien rajoitusten puitteissa ja ne huomioon ottaen. Ratsastus- ja hevostaitojen opettelemisen rinnalla tulevat fyysisen kunnon kohottaminen, tunne-ja sosiaalisten taitojen opetteleminen sekä mielenvirkeys. Ratsastuksessa voi asettaa itselle monenlaisia haasteita ja kokeilla omia rajojaan. Henkilökohtaiset tavoitteet määrittyvät ratsastajien toimintaedellytysten mukaan.

 

 

Hevoskerho

 

Hevoskerhossa oma taitotaso huomioiden mm. tutustutaan hevoseen, talliimme ja tallimme asukkaisiin. Opetellaan hoitamaan hevosta ja huolehtimaan sen asuinympäristöstä sekä tarkkaillaan ja opetellaan ymmärtämään hevosen käyttäytymistä. Hevoskerhossa tehdään talutusharjoituksia ja opetellaan satuloimaan hevonen. Kerhossa on mahdollista tutustua tarkemmin myös ratsastukseen. Teoriatunneilla käsitellään lisäksi muita hevosten elämään ja hevostalouteen liittyviä asioita.

 

 

Kirjastoasiointi

 

Tavoitteena on oppia asioimaan kirjastossa, käyttämään kirjastokorttia, valitsemaan mieleistä lukemista tai musiikkia ja ottamaan vastuuta lainojen huolehtimisesta ja palauttamisesta. Kirjastossa käydessä opitaan huomioimaan muut tiellä liikkuvat sekä kirjastossa asioivat. Kirjastokulttuurin ylläpitämisen lisäksi tavoitteena on, että opiskelija oppii mahdollisuuksiensa mukaan asioimaan itsenäisesti kirjastossa.

 

 

Liikuntakerho

 

Liikuntakerhossa harrastetaan mm. yhteispelejä kuten esimerkiksi sählyä, jalkapalloa, bocciaa ja muita pelejä vuodenajasta ja säästä riippuen joko liikuntasalissa tai ulkona. Tavoitteena on edistää osallistujien terveyttä liikunnan keinoin sekä sosiaalisia taitoja että yhteistyötä ja yhdessä oloa.

 

 

Hengellisten asioiden keskustelupiiri

 

Keskustelupiirin arvopohjana on Raamatun ja kristillisen kirjallisuuden tarjoama ajattelu. Päämääränä on valottaa kristillisen käsityksen merkitystä henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen elämään. Aiheet lähtevät arjen tilanteista ja myös tunteiden ja henkisten arvojen alueelta.

 

 

Elokuvakerho

 

Elokuvakerhossa sovitaan kerholaisten kanssa yhdessä, mikä elokuva katsotaan. Elokuvan jälkeen keskustellaan elokuvan sisällöstä ja mieltä askarruttavista asioista. Elokuvakerholaiset toimivat myös elokuvakriitikkoina ja he voivat antaa elokuvasta myös arvion.

 

 

Some tutuksi -kerho

 

Some tutuksi –kerhossa harjoitellaan tvt-taitoja, tutustutaan sosiaaliseen mediaan ja opetellaan nettietikettiä. Harjoitellaan myös miten saan ystäviä, ketkä ovat kavereitani ja millä pelisäännöillä sosiaalisessa mediassa toimitaan.

 

 

Lemmikkieläinkerho

 

Lemmikkieläinkerhossa tutustutaan eri kotieläimiin ja niiden hoitamiseen. Tavoitteena on saada eri aistituntemuksia eläimen lämpimästä vastaanotosta. Eläimet ovat helposti lähestyttäviä ja ne saavat opiskelijan rentoutumaan. Eläinten läsnäolo lisää hyvänolon tunnetta, auttaa saamaan katsekontaktia ja harjoittelemaan vuorovaikutustilanteita. Kerhossa voi kokea, millaista olisi hoitaa omaa lemmikkieläintä.