Tervetuloa Lehtimäelle

 • Lehtimäen opisto

  Lehtimäen opisto on Suomen ainoa ja ainutlaatuinen erityiskansanopisto, joka on erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien henkilöiden oppilaitos.

  Opisto järjestää pääasiassa erityistä tukea tarvitseville henkilöille koulutusta, joka lisää tasa-arvoa ja elämänlaatua, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee yhteiskunnallista ja sosiaalista syrjäytymistä. Opinnot räätälöidään yksilöllisesti ja etsitään sellaiset ratkaisut, että kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintakyvyn haasteista huolimatta.

  Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika esittelyyn!

  Tutustumiskäyntejä järjestetään yksityisille henkilöille, perheille ja erilaisille ryhmille. Ajanvaraus esittelylle puhelinnumerosta 0400 365375 (kurssikoordinaattori).

 • Toiminta-ajatuksemme

  Lehtimäen erityiskansanopisto tarjoaa vaativaa erityistason opinnollista kuntoutusta, joka sisältää muun muassa:

  • Erityisopetusta
  • Internaattikasvatusta
  • Psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kuntoutumista (fysio-, allas-, toiminta-musiikki- ja ratsastusterapia, neuropsykiatrinen valmennus)
  • Ohjattuja vapaa-ajan harrastekerhoja sekä
  • Ympärivuorokautisen ohjauksen ja tuen sekä kattavat opiskelijahuollon palvelut

 • Visiomme

  Lehtimäen erityiskansanopisto on Hyvän Elämän Akatemia. Se on arvostettu erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten sekä heidän sidosryhmiensä valtakunnallinen vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjä ja yhteistyökumppani.

 • Arvomme

  Lehtimäen erityiskansanopiston perusarvoja ovat
  • yksilöllisyyden ja ainutkertaisuuden kunnioittaminen
  • ihmisten välinen tasavertaisuus ja osallisuus
  • turvallisuus ja yhteisöllisyys

Lehtimäen opiston opintolinjat

Lehtimäen opistolla on viisi opintolinjaa. Näistä kolme on suunnattu peruskoulun päättäneille erityistä tukea tarvitseville nuorille. Kaksi opintolinjaa on tarkoitettu aikuisille opiskelijoille - Aikuisopintolinja ja Opintosetelijaksot. Työelämäopintolinja (TEO) on suunnattu erityisammattioppilaitoksesta valmistuneille opiskelijoille, jotka eivät vielä ole löytäneet työpaikkaa tai aikuisille, joilla on haaveena päästä tekemään oikeita töitä.

Peruskoulun päättävät oppivelvolliset erityistä tukea tarvitsevat nuoret

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan nuoren elämänhallintataitoja ja antaa valmiudet itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Opintojen aikana vahvistetaan nuoren oppimisvalmiuksia, elämänsuunnittelutaitoja, opiskelu- ja työelämätaitoja, pyritään tunnistamaan oppimisen vaikeudet, tuetaan nuoren kykyä tehdä tulevaisuutta koskevia suunnitelmia ja autetaan nuorta löytämään motivaationsa. .

Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja

Opintolinjan opinnoilla voit lisätä valmiuksia hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen linjoille.

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

Opinnot lisäävät valmiuksiasi omaan mielekkääseeen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Aikuisopintolinja

Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville aikuisille, joiden kouluajoista ja opinnoista on kulunut aikaa. Opintojen aikana saat arvion fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystäsi sekä ohjausta hyvinvointisi ylläpitoon.

Opintosetelijaksot

Opintosetelijaksolla tavoitteena on elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti tukea erityisoppijaa elämän eri vaiheissa ja luoda mahdollisuuksia tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämän ajan.

Työelämälinja

Työelämälinjalla on mahdollisuus päästä kokeilemaan oikeiden töiden tekoa muuallekin kuin oman kotikunnan päivä- ja työtoimintaan.

Opiston uutiset

Ajankohtaisia asioita ja uutisia Lehtimäen opistolta.

Lehtimäen erityiskansanopisto tarjoaa opinnollisena kuntoutuksena mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, sivistykseen ja itseluottamuksen kehittymiseen.