KONTRASTI

Opiskelukustannukset ja opintososiaalinen tuki

Opiskelukustannukset lukuvuonna 2021–2022

 

Opiskelukustannukset ovat opintolinjasta tai -jaksosta riippuen alkaen 70 €. Hintaan sisältyy opetus ja täysihoito. Opiskelijat maksavat itse kotimatkansa, lääkkeensä, henkilökohtaiset hoitotarvikkeet sekä opiskeluvälineet, mahdolliset oppikirjat ja käsityö- ja taidetarvikkeet.

 

Opintojen rahoittaminen

 

Opintolinjoilla on lukukausimaksu. Lisäksi opiskelijat maksavat itse kotimatkansa, opiskelumateriaalit ja käsityötarvikkeet. Lisätietoja maksuista nettisivuillamme ja opiston toimistosta.  Opintojen rahoittamiseen on mahdollista hakea Kansaneläkelaitokselta nuorten kuntoutusrahaa, joka on tarkoitettu 16–19-vuotiaille eläkkeelle siirtymisen ehkäisemiseksi ja ammatillisen kuntoutuksen varmistamiseksi.

 

Nuoren kuntoutusraha myönnetään, kun:

  • nuoren työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi
  • nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelussa tai muussa kuntoutuksessa
  • nuoren kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS).

Kuntoutusrahan saamiseksi nuorelle tulee kotikunnassa laatia henkilökohtainen opetus- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) yhteistyössä kuntoutujan, hänen huoltajansa ja tarvittaessa muiden asiantuntijaviranomaisten kanssa. Suunnitelmassa tulee ilmetä tiedot nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja ja toteuttamisesta. Nuoren kuntoutusrahaa haetaan Kelalta lomakkeella Ku 112. Liitä lisäksi mukaan nuoren kuntoutusraha ja oppisopimuslomake (KU111), henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (nuoren kuntoutusraha) sekä B-lääkärinlausunto.

 

Nuorten kuntoutusrahan lisäksi opiskelija voi hakea Kelalta myös Kuntoutus- ja kuntoutusrahalain 6. §:n mukaista ammatillista kuntoutuspäätöstä Kelan lomakkeella Ku 101. Opiskelulla tulee olla ammatilliseen koulutukseen valmentava tavoite ja suunnitelma koulutuksen toteuttamisesta kuten nuoren kuntoutusraha hakemuksessakin. Kuntoutusraha- ja kuntoutuslain 6.§:n mukaiset hakemukset käsitellään kotipaikkakunnan Kelan toimistossa. Opintotukea voivat hakea opiskelijat, joilla ei ole työkyvyttömyyseläkettä. Myös opintotukea haetaan Kelan kautta. Edellä mainituista Kelan etuuksista lisätietoja saa paikallisesta Kelan toimistosta. Vammaispalvelulain mukaista sopeutumisvalmennusta voi hakea kotikunnan sosiaalitoimen kautta.

 

Vammaispalvelulain mukaista sopeutumisvalmennusta voi hakea kotikunnan sosiaalitoimen kautta.

 

Paljon apua ja tukea tarvitsevat opiskelijat hakevat vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua kotikunnan vammaispalveluista vastaavalta taholta (esim. sosiaalitoimesta tai vammaispalveluista). Hakemuksen tekemisestä vastaa opiskelija ja/tai opiskelijan vanhemmat. Myös opisto voi tarvittaessa avustaa hakemusten laatimisessa. Vammaispalvelulain mukaisen avustajan saamisen ehtona on, että hakijalla katsotaan olevan voimavaroja määritellä avun tarve ja toteuttamistapa. Vammaispalvelulain mukaisia avustajia haetaan lisäksi vapaa-ajanavustajiksi vähintään 30 tunnin ajaksi kuukaudessa.

 

Kehitysvammaisten erityishuoltona vanhemmat ja huoltajat hakevat tarvittaessa opiston avustamina palveluita, joiden tavoitteena on sijoittuminen työhön, asumiseen ja muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen sopeuttamiseen pyrkivään toimintaan.

 

 

Matkustusohjeet ja loma-ajat

 

Opiskelijat noudetaan lomalle opistolta tai he matkustavat junilla tai linja-autoilla. Opistolta järjestetään yhteiskuljetus Seinäjoen asemalle. Junilla matkustaville opiskelijoille ostetaan opistolta käsin matkaliput, joihin saadaan opiskelija-alennus. Matkarahat peritään opiskelijoiden tileiltä, joten sinne on hyvä lähettää matkarahat aina viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkua. Opiskelijalipun ostamista varten opiskelijalle hankitaan joko VR:n/ matkahuollon opiskelijakortti. Yhteiskuljetuksesta asemalle ja sieltä takaisin opistolle peritään 17 €/ suunta/henkilö. Asemalle tulee mukaan henkilökuntaa, joka opastaa opiskelijat oikeaan junaan tai linja-autoon ja oikealle paikalle.

 

Lukuvuonna 2021–2022 opiskelu alkaa sunnuntaina 15.8.2021 ja päättyy perjantaina 3.6.2022. Lukuvuosi kestää 37 opintoviikkoa.

 

Lukukauden aikana ovat seuraavat lomat:

  • syysloma 18.–22.10.2021 (vko 42), matkapäivä kotiin pe 15.10.2021 ja paluu opistolle su 24.10.2021.
  • joululoma 18.12.2021–2.1.2022, joulujuhla ja matkapäivä kotiin pe 17.12.2020 ja paluu opistolle su 2.1.2022.
  • talviloma 28.2.-6.3.2022 (vko 9), matkapäivä kotiin pe 25.2.2022 ja paluu opistolle su 6.3.2022.
  • pääsiäisloma 13.4.–18.4.2022, matkapäivä kotiin ke 13.4.2022 ja paluu opistolle ti 19.4.2022.