KONTRASTI

Opinnoista selkokielellä

 

 

 

Lehtimäen opiston opinnot

 
NUORTEN OPINNOT
 1. Koulutus peruskoulun päättäville nuorille, joiden oppivelvollisuus jatkuu ja jotka tarvitsevat erityistä tukea
 2. Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja
 3. Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

Siirry lukemaan nuorten opinnoista

AIKUISTEN OPINNOT
 1. Työelämäopintolinja (TEO)
 2. Aikuisopintolinja
 3. Asumisvalmennus

Siirry lukemaan aikuisten opinnoista ›

OPINTOSETELIJAKSO

 

Vammaisille henkilöille, joiden ei ole mahdollista opiskella ilman rahallista lisäavustusta.

 

Siirry lukemaan opintosetelistä ›

 

 

NUORTEN OPINNOT

(Lue nuorten opinnoista yleiskielellä › [ei selkokielinen])

 

1) Koulutus: peruskoulun päättäville oppivelvollisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea

 

Oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021. Se tarkoittaa, että myös peruskoulun jälkeen täytyy käydä koulua tai saada muuta opetusta. Opetusta pitää saada 18-vuotiaaksi saakka. Oppivelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeen ensimmäisenä niillä, jotka ovat syntyneet vuonna 2005.

 

Kansanopistossa käynnistyy elokuussa 2021 koulutus, joka on tarkoitettu peruskoulun päättäneille oppivelvollisille nuorille.

 

Koulutuksen tavoitteet

 

Koulutuksen tavoitteena on, että pärjäät arjessa sujuvasti. Autamme sinua myös löytämään asioita, jotka innostavat ja tuovat elämään uutta sisältöä. Opetamme lisäksi taitoja, joiden avulla voit suunnitella tulevaisuutta ja pääset elämässä eteenpäin.

 

Opintojesi aikana
 • saat opinto-ohjausta
 • saat terveydenhuollon
 • asut ohjatusti ryhmäkodissa
 • voit osallistua vapaa-ajalla opiston järjestämiin harrastuksiin ja muuhun toimintaan

Koulutuksen jälkeen voit jatkaa ammatilliseen erityiskoulutukseen, jatkaa opintoja Lehtimäen opistossa (aikuisopintolinjalla tai työelämälinjalla) tai siirtyä omaan itsenäiseen elämään.

 

Mitä koulutukseen kuuluu?

 

Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä ja valinnaisista opinnoista. Valinnaiset opinnot vaihtelevat eri opistoissa.

 

Koulutuksen yhteiset sisällöt ovat:
 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelutaidot, itsetuntemustaidot ja työelämätaidot
 • Ihmisten kanssa toimimisen taidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Valinnaiset opinnot

Voit valita valinnaisia opintoja sen mukaan, mistä olet kiinnostunut ja mitä opisto tarjoaa.

 

 

2) Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja

 

Haluaisitko päästä ammatilliseen erityisopetukseen? Tässä opintolinjassa pääset tutustumaan itseäsi kiinnostavaan ammattialaan. Opit samalla arjen hallintataitoja ja tietoaineita kuten matematiikkaa. Ne auttavat sinua menestymään ammatillisen koulutuksen opinnoissa.

 

Lataa ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentavan opintolinjan opetussuunnitelma [ei-selkokielinen]›

 
Opintolinjaan liittyvät opinnot
 1. Arjen hallintataitojen opinnot: asumisvalmennus ja kotitalouden erityiskurssit, vuorovaikutustaidot, itsetuntemus ja ilmaisuaineet, asiointi ja ajankäytön hallinta, päivittäistoiminnot ja terveyskasvatus.
 2. Tiedollisten valmiuksien opinnot: äidinkieli ja matematiikka, tietoyhteiskuntataidot (esimerkiksi internetpalveluiden käyttö).
 3. Ammattialoihin liittyvät opinnot: omien ammatillisten valmiuksien arviointi, eri ammattien tyypillisiin tehtäviin tutustuminen, ammatilliseen opiskeluun tutustuminen, tulevaisuuden suunnittelu, työelämätietous, koulutus-ja työkokeilut, työharjoittelut.
Opinnoissa voi painottaa haluamaansa ammattialaa:
 1. Kotitaloudessa perehdytään ruokatuotantoon (ruoanvalmistus) ja puhdistuspalveluihin (siivous).
 2. Kädentaidoissa ja tekstiilityössä tutustutaan eri valmistusmateriaaleihin ja valmistustekniikkoihin. Tutustutaan myös tekstiilialaan (esimerkiksi ompelu ja neulominen ja tekstiilialan eri ammatit).
 3. Kädentaidoissa ja teknisessä työssä keskitytään puu-, metalli- ja kiinteistöalan töihin. Opintoihin sisältyy myös ajoneuvoalan opintoja, joissa tutustutaan esimerkiksi autojen moottoreihin ja autojen huoltoon.
 4. Hevostaloudessa perehdytään hevosten hoitamiseen ja tallitöihin. Harjoitellaan myös ratsastamista ja hevosten käsittelyä.
 5. Sinulle voidaan suunnitella myös oma opintosuunta, jossa tutustutaan yllä mainittuihin ammattialoihin. Näiden lisäksi voidaan tutustua toimistoalaan, palvelualaan ja hoiva-alaan tai muuhun sinulle soveltuvaan ammattialaan.

 

 

3) Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

 

Tämän opintolinjan tavoitteena on oppia pärjäämään arjessa sujuvasti. Autamme sinua myös löytämään asioita, jotka innostavat ja tuovat elämään uutta sisältöä. Lisäksi opetamme taitoja, joiden avulla voit parantaa henkistä ja fyysistä hyvinvointiasi ja olla aktiivisemmin osa ympäröivää maailmaa.

 

Lataa itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinjan opetussuunnitelma ›(ei selkokielinen)

 
Opinnoissa painotetaan
 • itsenäistymistä ja kodista irtaantumista
 • asumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja
 • osallistumista työ- ja harrastustoimintaan
 • itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia
 • olemista osa sekä omaa lähiyhteisöä että yhteiskunnan jäsenenä

 

Opintolinjaan liittyvät opinnot

 

Itsenäistymisen ja arjen hallintataitojen opinnot: Oman arjen rutiinien sisäistäminen kuten säännöllinen vuorokausirytmi, terveellinen ruokailu, puhtaus ja viihtyisyys, asiointi ja rahan käyttö. Arjen taitojen opiskelussa painottuvat asumisessa tarvittavat tiedot ja taidot.

 

Tiedollisten valmiuksien opinnot: äidinkieli ja matematiikka, tietoyhteiskuntataidot.

 

Hyvinvoinnin opinnot: itsetuntemuksen lisääntyminen, omien vahvuuksien ja kehitettävien alueiden tunnistaminen, vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Hyvinvoinnin opinnoissa painottuvat itsehoito, elämän sisältöä rikastuttavat harrastukset ja aktiivisen osallisuuden harjoittelu.

 

 

AIKUISTEN OPINNOT

(Lue lisää aikuisten opinnoista yleiskielellä › [ei selkokielinen])

 

1) Työelämäopintolinja TEO

 

Opintolinja on tarkoitettu sinulle, joka

 • olet valmistunut erityisammattikoulusta, mutta et vielä ole löytänyt paikkaasi työelämässä ja haluaisit työkemusta tai
 • olet nyt aikuisena havahtunut siihen, että haluaisit päästä kokeilemaan työelämää laajemminkin kuin kotikuntasi työ- ja päivätoiminnassa

Tavoitteena on

 • osallistua työelämään ja saada kokemuksia ja elämyksiä työstä
 • kartuttaa työelämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia – esim. konkreettinen suoriutuminen työtehtävästä, työn suunnittelu, työn laatu, ajankäyttö, työturvallisuus ja vuorovaikutus työyhteisön ja asiakkaiden kanssa
 • vahvistaa elämänhallintataitoja kuten työn merkitys fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääjänä sekä
 • kartoittaa oman kotipaikkakunnan työmahdollisuuksia.

 

Lataa työelämäopintolinjan opetussuunnitelma › (ei selkokielinen)

 

 

Työelämän yhteistyökumppaneitamme Järvi-Pohjanmaan alueella (Alajärvi, Lehtimäki, Soini) ovat muun muassa:

 • Kohiwood Oy
 • EJ-Tarhat Oy
 • Sale Soini
 • S-market Lehtimäki
 • Nettopuoti
 • Järviseudun ammatti-instituutti JAMI sekä
 • Lehtimäen opiston omat yksiköt, esimerkiksi kiinteistö, keittiö ja ratsastuskoulu.

Työpaikoilla on mukana opiston ohjaaja. Työtehtävät suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä työnantajan kanssa.

 

Opiskelija saa käyttöönsä IPadin, jonka avulla pidetään päiväkirjaa ja kuvataan kokemuksia tekstinä, videona ja kuvina.

 

Työelämäjakson hyväksytystä suorituksesta saa TEO-passin, johon kirjataan esimerkiksi:

 • työpaikka
 • työtehtävät
 • työn kesto sekä
 • todistus muista suoritetuista opinnoista.

 

Lukuvuoden 2023–2024 opiskelukustannukset ovat 90 € viikossa. Hinta sisältää ruuat ja asumisen opistolla.

 

Yhteystiedot:

Rehtori Eija Saarimaa  040 0351 328 tai apulaisrehtori Virpi Lahti 040 0384 093

 

 

2) Aikuisopintolinja

 

Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville aikuisille, joiden kouluajoista ja opinnoista on kulunut aikaa tai opiskelupaikkaa ei ole vielä löytynyt. Opintojen aikana saat arvion fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystäsi. Saat myös ohjausta hyvinvointisi ylläpitoon.

 

Saat tietoa tämän päivän tietotekniikan soveltamisesta. Sinua autetaan löytämään uusia harrastuksia ja vertaistukea.

 

Aikuisopintolinjan kesto on yksilöllinen, muutamasta kuukaudesta lukuvuoteen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma.

 

Lataa aikuisopintolinjan opetussuunnitelma › (ei selkokielinen)

 

Opinnoissa painotetaan

 • asumisessa tarvittavia tietoja ja taitoja
 • osallistumista työ- ja harrastustoimintaan
 • itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia
 • aktiivista osallisuutta omassa lähiyhteisössä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Opintolinjaan liittyviä opinnot ovat muun muassa

 1. arjen hallintataitojen opinnot: oman arjen rutiinien sisäistäminen, työn, opiskelun, kodin töiden, vapaa-ajan ja levon rytmittäminen, terveellinen ruokavalio ja ruokarytmi, ruuan valmistus, puhtaus ja viihtyisyys, asiointi ja rahan käyttö.
 2. tieto-osaamisen opinnot: arjessa tarvittava äidinkieli ja matematiikka sekä tietoyhteiskuntataidot (esimerkiksi internetpalveluiden käyttö)
 3. hyvinvoinnin opinnot: itsetuntemuksen lisääntyminen, omien vahvuuksien ja kehitettävien alueiden tunnistaminen, vuorovaikutustaitojen vahvistuminen ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Hyvinvoinnin opinnoissa painottuvat itsehoito, elämän sisältöä rikastuttavat harrastukset ja aktiivisen osallisuuden harjoittelu.

 

3) ASUMISVALMENNUS

 

Asumisvalmennuksessa harjoitellaan itsenäistä asumista turvallisessa ympäristössä. Se auttaa, kun tavoitteena on itsenäistyä ja siirtyä omaan kotiin asumaan esimerkiksi palvelutalossa tai pienryhmäkodissa.

 

Asumisvalmennus on tarkoitettu:

 • vaikeavammaisille henkilöille, jotka ovat itsenäistymässä,
 • vastavammautuneille sekä
 • kaikille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta.

Asumisvalmennuksen aikana asut Asvassa. Asva on opiston oma asumisvalmennusyksikkö, johon mahtuu asumaan 20 henkilöä kerrallaan. Asumisvalmennuksessa jakson pituus ja sisältö suunnitellaan tarpeidesi mukaan.

 

Vapaa-ajalla pääset osallistumaan opiston järjestämiin harrastuksiin sekä käymään kuntotalolla ja ratsastuskoululla.

 

Selvitämme jakson aikana, millaista apua tarvitset, jotta voisit asua itsenäisesti. Tarvitsetko esimerkiksi apuvälineitä kodin erilaisten sähkölaitteiden käyttämiseksi tai henkilökohtaista apua? Olemme yhteydessä kotikuntaasi, jotta saat tarvitsemasi avun.

 

Jakson aikana apunasi on monta ammattilaista: ohjaajat, toimintaterapeutti, terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja opiskelijahuoltaja.

 

Mitä asumisvalmennuksessa tehdään?
 

Asumisvalmennuksessa harjoitellaan kaikenlaisia arjen taitoja, joita tarvitset itsenäisessä asumisessa. Lisäksi harjoitellaan ihmissuhdetaitoja, työssä tai työtoiminnassa käymistä ja löydetään mukavia harrastuksia vapaa-ajalle.

 

Samalla arvioimme, mitä asioita pystyt tekemään omillasi ja millaista apua tarvitset elämiseen. Voimme muuttaa jakson ohjelmaa niin, että se vastaa tarpeitasi paremmin.

 

Arjen taitojen harjoittelun lisäksi voit opiskella lisäksi vaikkapa tietoaineita (kuten äidinkieltä tai matematiikkaa) tai kädentaitoja.

 

Mitä tiloja asumisvalmennusyksikkö Asvaan kuuluu?

 

Asvassa on kaksikymmentä huonetta. Huoneisiin kuuluu wc ja suihku, jotka soveltuvat myös liikuntarajoitteisille henkilöille. Huoneissa on apuvälineitä sähkölaitteiden hallintaan. Kahdessa huoneessa on myös oma pienoiskeittiö. Jaat toisten asvalaisten kanssa keittiön, olohuoneen, pyykinpesutilat ja saunan. Oleskelutiloissa on takka, TV-video-dvd –laitteet sekä tietokone ja langaton internetyhteys.

 

 

Lisätietoja:

 

Opiskelijahuoltaja
Jarmo Heikkilä
0400 364 963
jarmo.heikkila@lehopisto.fi

 

Apulaisrehtori
Virpi Lahti
0400 384 093
virpi.lahti@lehopisto.fi

 

 

 

OPINTOSETELIJAKSO

(Lue opintosetelijaksosta yleiskielellä › [ei selkokielinen])

 

Opintosetelit pienentävät rahasummaa, joka opiskelijan täytyy maksaa maksullisesta koulutuksesta. Opetushallitus myöntää joka vuosi opintosetelejä esimerkiksi maahanmuuttajille, työttömille, eläkeläisille ja erityisryhmille.

 

Kuka voi saada opintoseteleitä?

Lehtimäen opiston kautta opintoseteleitä voi saada vammainen henkilö, joka ei voisi opiskella ilman rahallista lisätukea.

 

Mitä opintoseteli kattaa?

Opintosetelit kattavat opintomaksun. Opiskelija maksaa itse asumismaksut ja ruokailumaksut.

 

Mikä on opintoseteli-opintojen tavoite?

Opintojen tavoitteena on tukea erityisoppijaa, jotta hän voi oppia uusia asioita koko elämänsä ajan.

 

Mitä opintosetelijakson aikana opiskellaan?

Opintoihin kuuluu Lehtimäen opistossa opetettavia aineita. Niistä kootaan jokaiselle oma opintokokonaisuus. Opiskeltavat aineet riippuvat siitä, millaisten asioiden oppimisesta on eniten hyötyä opiskelijalle.

 

Opintosetelijaksot keväällä 2024

Jakso 8.1.–22.3.2024

Jakso 11.4.–16.6.2024

 

Opintosetelijaksot syksyllä 2024

Jakso 5.8.–11.10.2024

Jakso 21.10.–20.12.2024

 

Jakson kesto on 9-10 viikkoa.

 

Opiskelija maksaa itse asumis- ja ruokailukuluja 70 euroa viikossa (2024). Jaksolla voi opiskella tietoyhteiskuntataitoja, kädentaitoja, kotitaloutta ja muita opiston opinto-ohjelmaan kuuluvia aineita. Jaksolla voi suorittaa myös Tikas-opintoja ja osaamiskortteja. Sama henkilö voi osallistua opintosetelijaksoille kerran kolmessa vuodessa.

 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opiskelusuunnitelma, jossa sovitaan, mitä

 

Lataa opintoseteliopintojen opetussuunnitelma ›

 

Alla olevasta linkistä pääset hakemaan opintosetelijaksolle

(ei selkokielinen)

Hae opintosetelijaksoille ›

 

Kysy lisää opintosetelijaksoista:

 

Opiskelijahuoltaja
Jarmo Heikkilä
0400 364 963
jarmo.heikkila(at)lehopisto.fi

 

Kurssikoordinaattori
Sami Leppäkangas
0400 365 375
sami.leppakangas(at)lehopisto.fi