KONTRASTI

Kelan perhekurssit

Kelan Perhekurssit

 

Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Sopeutumisvalmennuskurssit auttavat asiakasta ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin. Kursseilla lapsi ja hänen perheensä saavat tietoa sairaudesta, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin.

 

Perhekurssien tavoitteina on

 

·        antaa asiakkaalle läheisineen tietoa, ohjausta ja tukea elämäntilanteeseensa

·        antaa keinoja ja apua häiriöstä tai vammasta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja arjessa selviytymiseen

·        antaa asiakasperheelle voimavaroja kuntoutumisessa tarvittavaan työskentelyyn

·        löytää asiakasperheelle sopivia ja mielekkäitä toimintatapoja sekä ratkaisuja kuntoutumisen tukemiseksi

·        tukea sisaruksia sekä lisätä heidän tietoaan ja ymmärrystään

·        mahdollistaa vertaistuki ryhmätoiminnan avulla

 

 
Kurssien sisältö

 

Sopeutumisvalmennuskurssit toteutuvat pääasiallisesti ryhmä- tai pienryhmätyöskentelynä. Asiakkaalle, läheisille ja sisaruksille järjestetään lisäksi omaa ohjattua kuntoutusta päivittäin. Asiakkaan kuntoutuspäivä sisältää lapsen kehitystä tukevaa liikuntaa, luovaa toimintaa sekä yhteisiä pelejä ja leikkejä. Opistolla on oma uimahalli, sekä oma vammaisratsastukseen erikoistunut ratsastuskoulu, jossa voi halutessaan kokeilla ratsastusta joko tallin maneesissa tai ulkona lähiympäristössä. Läheisten kuntoutuspäivä sisältää asiantuntijoiden ohjaamia vertaistuellisia keskusteluja sekä voimavaroja tukevaa toimintaa. Sisarusten kuntoutuspäivä sisältää yhteistä toimintaa sisarusten ikä ja kehitystaso huomioiden. Lisäksi kurssilla järjestetään asiakasperheelle yhdessä muiden perheiden kanssa ryhmässä tai pienryhmissä toteutuvaa toimintaa.

 

 

Asuminen perhekurssilla

 

Perhekurssilaiset asuvat rivitaloasunnoissa, joita on opiston päärakennuksen välittömässä läheisyydessä. Jokaisella perheellä on oma 2-4 huoneen ja keittiön asunto rivitalossa tai hiljattain remontoidussa soluasunnoissa. Asunnoissa on kurssilaisten käytössä mm. mikroaaltouuni, pyykinpesukone, TV ja astioita.

 

 

Lastenhoito perhekursseilla

 

Asiakkailla on kurssipäivän ajan ohjaaja, joka huolehtii päivän toimintaan osallistumisesta ja päivittäisten toimintojen sujumisesta. Sisaruksia varten on omia ohjaajia, joiden määrä vaihtelee lasten iän ja hoidon tarpeen mukaan. Muuna aikana lapset ovat perheen hoidossa.

 

 

Lisätietoja kelan kursseista:

 

Eero Savela

040 760 8991

eero.savela@lehopisto.fi

 

Aino Mannismäki

040 548 0956

aino.mannismaki@lehopisto.fi

 

Rehtori
Eija Saarimaa
0400 351 328

eija.saarimaa@lehopisto.fi

 

Lisätietoja Kelan perhekursseista Kelan internetsivuilta: www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit

 

 

Perhekurssit 2024

 

Lehtimäen opistolla järjestetään perhekursseja kehitysvammaisille, kehityshäiriöisille  tai monivammaisille lapsille, epilepsiaa sairastaville lapsille, Downin oireyhtymää sairastaville lapsille sekä CP- ja liikuntavammaisille lapsille. Kursseilla on paikkoja sekä harkinnanvaraiseen kuntoutukseen että vaativaan kuntoutukseen. 

 

 

Kehitysvammaisuus-, kehityshäiriö- ja monivammaisuuskurssit

 

Kurssinumero Kohderyhmä Ajankohta
87601 Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille ja koulunsa aloittaville (vk 29) 15.7.–19.7.2024
87606 Alakoululaisille ja yläkoulunsa aloittaneille (vk 30) 22.7.–26.7.2024

 

 

Epilepsia -kurssit

 

Kurssinumero Kohderyhmä Ajankohta
87767 Alle kouluikäisille ja alakoululaisille (vk 20) 13.5.–17.5.2024
87768 Alle kouluikäisille ja alakoululaisille (vk 42) 14.10.–18.10.2024

 

 

CP- ja liikuntavammaisen kurssit

 

Kurssinumero Kohderyhmä Ajankohta
     

 

 

Downin oireyhtymä-kurssit

 

Kurssinumero Kohderyhmä Ajankohta
87609 Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille ja koulunsa aloittaville (vk 42) 14.10.–18.10.2024