Musiikkiterapia

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Musiikkiterapia tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kehitystä ja toimintakykyä musiikin keinoin.

Musiikkiterapialla voidaan tukea vuorovaikutustaitoja, kehon hahmotusta, oman toiminnan jäsentämistä ja ympäristön hahmottamista sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä. Musiikkiterapia voi parantaa kuntoutujan itseilmaisua, tunne-elämän hallintaa, itsetuntemusta, itseluottamusta ja yleistä elämänhallintaa.