Opintolinjat

Opintolinjat

Opiskelu erityiskansanopiston opintolinjoilla

Pitkäkestoisessa koulutuksessa kaksi opintolinjaa on suunnattu peruskoulun päättäneille erityistä tukea tarvitseville nuorille. Näiden lisäksi tammikuussa 2015 on alkanut uusi aikuisille opiskelijoille tarkoitettu opintolinja. Opintolinjojen kesto vaihtelee 1−4 vuoteen. Opintolinjoille osallistuu vuosittain 60–80 opiskelijaa.

Opintolinjojen opetussuunnitelma on kurssimuotoinen. Lukuvuoteen sisältyy kolme jaksoa kestoltaan 11–13 viikkoa ja opetusta noin 1300 tuntia. Ns. perusoppijakson opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS ja henkilökohtainen lukujärjestys. Aikuisopiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS ja henkilökohtainen lukujärjestys.

Oppisisältöinä ovat kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen suosituksen mukaiset osa-alueet. Osa opinnoista koostuu valinnaiskursseista, joita kukin opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan täydentämään opintojaan. Valinnaiskursseina on muun muassa tieto- ja viestintätekniikan kursseja, kielikursseja, kuvataidetta, kädentaitoja, ihmissuhde- ja musiikkikursseja sekä kotitalouteen liittyviä valinnaiskursseja. Uusia kursseja voidaan ottaa ohjelmaan pitkin vuotta tarpeen mukaan.

Lukuvuosi 2019–2020

Opintolinjat alkavat su 11.8.2019 ja päättyvät pe 29.5.2020 (yht. 37 työviikkoa).

Lehtimäen opiston opintolinjat

Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja

Opintojen tavoitteena on lisätä valmiuksia hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen linjoille.

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Aikuisopintolinja

Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville aikuisille, joiden kouluajoista ja opinnoista on jo kulunut aikaa.

Työelämäopintolinja TEO

Työelämäopintolinja on tarkoitettu sinulle, joka olet valmistunut erityisammattikoulusta, mutta et vielä ole löytänyt paikkaasi työelämässä ja haluaisit työkokemusta. Vai oletko nyt aikuisena havahtunut siihen, että haluaisit päästä kokeilemaan työelämää laajemminkin kuin kotikuntasi työ- ja päivätoiminnassa.

Opintoseteliopinnot

Opintosetelijaksot kestävät vähintään 8 viikkoa. Opiskelijoille laaditaan yksilöllinen opiskelusuunnitelma tietojen ja taitojen päivittämiseen.