Opintolinjat

Opintolinjat

Opiskelu erityiskansanopiston opintolinjoilla

Pitkäkestoisessa koulutuksessa kolme opintolinjaa on suunnattu peruskoulun päättäneille erityistä tukea tarvitseville nuorille. Näiden lisäksi on aikuisille opiskelijoille tarkoitettu opintolinja. Opintolinjojen kesto vaihtelee 1−4 vuoteen. Opintolinjoille osallistuu vuosittain 60–80 opiskelijaa.

Opintolinjojen opetussuunnitelma on kurssimuotoinen. Lukuvuoteen sisältyy kolme jaksoa kestoltaan 11–13 viikkoa ja opetusta noin 1300 tuntia. Ns. perusoppijakson opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS ja henkilökohtainen lukujärjestys. Aikuisopiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS ja henkilökohtainen lukujärjestys.

Oppisisältöinä ovat kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen suosituksen mukaiset osa-alueet. Osa opinnoista koostuu valinnaiskursseista, joita kukin opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan täydentämään opintojaan. Valinnaiskursseina on muun muassa tieto- ja viestintätekniikan kursseja, kielikursseja, kuvataidetta, kädentaitoja, ihmissuhde- ja musiikkikursseja sekä kotitalouteen liittyviä valinnaiskursseja. Uusia kursseja voidaan ottaa ohjelmaan pitkin vuotta tarpeen mukaan.

Lukuvuosi 2020–2021

Opintolinjat alkavat su 9.8.2020 ja päättyvät pe 28.5.2021 (yht. 37 työviikkoa).

Lehtimäen opiston opintolinjat

Peruskoulun päättävät oppivelvolliset erityistä tukea tarvitsevat nuoret

Oppivelvollisuus laajentuu vuonna 2021 ja korottaa oppivelvollisuusiän 18 vuoteen. Uudistus koskee ensimmäisenä vuonna 2005 syntyneitä.
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan nuoren elämänhallintataitoja ja antaa valmiudet itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Opintojen aikana vahvistetaan nuoren oppimisvalmiuksia, elämänsuunnittelutaitoja, opiskelu- ja työelämätaitoja, pyritään tunnistamaan oppimisen vaikeudet, tuetaan nuoren kykyä tehdä tulevaisuutta koskevia suunnitelmia ja autetaan nuorta löytämään motivaationsa. Opintoihin sisältyvät lisäksi opiskelijan tarpeiden mukaan opinto-ohjaus, opiskelijahuollon palvelut sekä ohjattu asuminen sekä lisäksi Lehtimäen opiston toimintamallin mukaiset palvelut

Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja

Opintojen tavoitteena on lisätä valmiuksia hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen linjoille.

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja

Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Aikuisopintolinja

Aikuisopintolinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville aikuisille, joiden kouluajoista ja opinnoista on jo kulunut aikaa.

Työelämäopintolinja TEO

Työelämäopintolinja on tarkoitettu sinulle, joka olet valmistunut erityisammattikoulusta, mutta et vielä ole löytänyt paikkaasi työelämässä ja haluaisit työkokemusta. Vai oletko nyt aikuisena havahtunut siihen, että haluaisit päästä kokeilemaan työelämää laajemminkin kuin kotikuntasi työ- ja päivätoiminnassa.

Opintoseteliopinnot

Opintosetelijaksot kestävät vähintään 8 viikkoa. Opiskelijoille laaditaan yksilöllinen opiskelusuunnitelma tietojen ja taitojen päivittämiseen.