Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opintoihin valmentava opintolinja

Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opintoihin valmentava opintolinja

Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja

Perusoppijakson kukin opintosuunta sisältää n. 1300 oppituntia, joista n. 800 tuntia on opintosuuntaan kuuluvaa opetusta ja n. 500 tuntia valinnaiskursseja. Uusia kursseja voidaan työvuoden mittaan aloittaa tarpeen mukaan, joten opetussuunnitelma on elävä ja jatkuvasti muuttuva.
Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentavan opintolinjan opintojen tavoitteena on lisätä valmiuksia hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin tai ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen linjoille.

Opintolinjaan liittyvät opinnot

1. Arjen hallintataitojen opinnot asumisvalmennus ja kotitalouden erityiskurssit, vuorovaikutustaidot, itsetuntemus ja ilmaisuaineet, asiointi ja ajankäytön hallinta, päivittäistoiminnot ja terveyskasvatus.

2. Tiedollisten valmiuksien opinnot: äidinkieli ja matematiikka, tietoyhteiskuntataidot

3. Ammattialoihin liittyvät opinnot: omien ammatillisten valmiuksien arviointi, eri ammattien keskeisiin tehtäviin tutustuminen, ammatilliseen opiskeluun tutustuminen, tulevaisuuden suunnittelu, työelämätietous, koulutus-ja työkokeilut, työharjoittelut.

 


Opintoja voidaan painottaa

  1. kotitalouteen, jolloin perehdytään sekä ruokatuotantoon että puhdistuspalveluihin.
  2. kädentaitoihin ja tekstiilityöhön, joissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin valmistus-materiaaleihin ja – tekniikkoihin sekä tekstiilialaan.
  3. kädentaidoissa ja teknisessä työssä keskitytään puu-, metalli- ja kiinteistöalantöihin. Opintoihin sisältyy myös ajoneuvoalaan kuten moottoritekniikkaan ja ajoneuvojen huol-toon liittyviä opintoja.
  4. hevostaloudessa perehdytään hevosten hoitamiseen, tallitöihin, harjoitellaan ratsasta-mista ja hevosten käsittelyä.
  5. yksilöllisiin opintokokonaisuuksiin painottuvalla opintosuunnalla tutustutaan edellä mainittuihin ammattialoihin, mutta opiskelijan mahdollisuudet huomioon ottaen myös toimistoalaan, palvelu- ja hoiva-alaan tai muuhun soveltuvaan ammattialaan.
Ammatilliseen koulutukseen ja jatko-opiskeluun valmentavan opintolinjan opetussuunnitelma

Lataa  tästä

Jätä hakemus opintolinjalle