Opiskelukustannukset ja opintososiaalinen tuki

Opiskelukustannukset lukuvuonna 2020–2021

Opiskelukustannukset ovat opintolinjasta tai -jaksosta riippuen alkaen 70 €. Hintaan sisältyy opetus ja täysihoito. Opiskelijat maksavat itse kotimatkansa, lääkkeensä, henkilökohtaiset hoitotarvikkeet sekä opiskeluvälineet, mahdolliset oppikirjat ja käsityö- ja taidetarvikkeet.

Opintojen rahoittaminen

Opintolinjoilla on lukukausimaksu. Lisäksi opiskelijat maksavat itse kotimatkansa, opiskelumateriaalit ja käsityötarvikkeet. Lisätietoja maksuista nettisivuillamme ja opiston toimistosta.  Opintojen rahoittamiseen on mahdollista hakea Kansaneläkelaitokselta nuorten kuntoutusrahaa, joka on tarkoitettu 16–19-vuotiaille eläkkeelle siirtymisen ehkäisemiseksi ja ammatillisen kuntoutuksen varmistamiseksi.

Nuoren kuntoutusraha myönnetään kun:

  • nuoren työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi
  • nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelussa tai muussa kuntoutuksessa
  • nuoren kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja   kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS).

Kuntoutusrahan saamiseksi nuorelle tulee kotikunnassa laatia henkilökohtainen opetus- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) yhteistyössä kuntoutujan, hänen huoltajansa ja tarvittaessa muiden asiantuntijaviranomaisten kanssa. Suunnitelmassa tulee ilmetä tiedot nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja ja toteuttamisesta. Nuoren kuntoutusrahaa haetaan Kelalta lomakkeella Ku 112. Liitä lisäksi mukaan nuoren kuntoutusraha ja oppisopimuslomake (KU111), henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (nuoren kuntoutusraha) sekä B-lääkärinlausunto.

Nuorten kuntoutusrahan lisäksi opiskelija voi hakea Kelalta myös Kuntoutus- ja kuntoutusrahalain 6. §:n mukaista ammatillista kuntoutuspäätöstä Kelan lomakkeella Ku 101. Opiskelulla tulee olla ammatilliseen koulutukseen valmentava tavoite ja suunnitelma koulutuksen toteuttamisesta kuten nuoren kuntoutusraha hakemuksessakin. Kuntoutusraha- ja kuntoutuslain 6.§:n mukaiset hakemukset käsitellään kotipaikkakunnan Kelan toimistossa. Opintotukea voivat hakea opiskelijat, joilla ei ole työkyvyttömyyseläkettä. Myös opintotukea haetaan Kelan kautta. Edellä mainituista Kelan etuuksista lisätietoja saa paikallisesta Kelan toimistosta. Vammaispalvelulain mukaista sopeutumisvalmennusta voi hakea kotikunnan sosiaalitoimen kautta.

 

Vammaispalvelulain mukaista sopeutumisvalmennusta voi hakea kotikunnan sosiaalitoimen kautta.

Paljon apua ja tukea tarvitsevat opiskelijat hakevat vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apuakotikunnan vammaispalveluista vastaavalta taholta (esim. sosiaalitoimesta tai vammaispalveluista). Hakemuksen tekemisestä vastaa opiskelija ja/tai opiskelijan vanhemmat. Myös opisto voi tarvittaessa avustaa hakemusten laatimisessa. Vammaispalvelulain mukaisen avustajan saamisen ehtona on, että hakijalla katsotaan olevan voimavaroja määritellä avun tarve ja toteuttamistapa. Vammaispalvelulain mukaisia avustajia haetaan lisäksi vapaa-ajanavustajiksi vähintään 30 tunnin ajaksi kuukaudessa.

Kehitysvammaisten erityishuoltona vanhemmat ja huoltajat hakevat tarvittaessa opiston avustamina palveluita, joiden tavoitteena on sijoittuminen työhön, asumiseen ja muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen sopeuttamiseen pyrkivään toimintaan.