Asumisvalmennus

Asumisvalmennus mahdollistaa turvallisen ympäristön elämänhallinnan harjoitteluun itsenäistyville vaikeavammaisille henkilöille, vastavammautuneille sekä kaikille erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville. Lehtimäen erityiskansanopiston 20-paikkaisessa asumisvalmennusyksikkö Asvassa järjestetään asumiseen ja elämänhallintaan liittyviä ohjattuja ja yksilöllisiä jaksoja henkilöille, joiden tavoitteena on itsenäistyä ja siirtyä omaan kotiin kuten esimerkiksi palvelutalo- tai pienryhmätyyppiseen asumiseen. Asumisvalmennusyksikkö on osa kansanopiston sisäoppilaitosta ja asumisvalmennuksessa olevat opiskelijat osallistuvat yhteisiin vapaa-ajantoimintoihin sekä käyttävät kuntotalon ja ratsastuskoulun palveluja.

Kotikuntaan pidetään yhteyttä asumisen jatkosuunnitelmista, tarpeellisista apuvälinehankinnoista, esimerkiksi ympäristönhallintalaitteista, ja henkilökohtaisesta avusta. Opiskelijoille järjestetään myös muuttovalmennusta yhdessä tulevan asumispaikan kanssa.

Jakson toteutumisesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu asumisvalmennuksesta vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti, vastuuohjaajat ja terveydenhoitaja sekä fysioterapeutti ja opiskelijahuoltaja. Asumisvalmennusjakson pituus määräytyy asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

Lisätietoja asumisvalmennusjaksoista ja kustannuksista antavat

Opiskelijahuoltaja
Jarmo Heikkilä
0400 364 963
jarmo.heikkila@lehopisto.fi

Apulaisrehtori
Virpi Lahti
0400 384 093
virpi.lahti@lehopisto.fi

Sisältö

Asumisvalmennuksessa keskitytään päivittäistoimintojen ja elämän- ja arjenhallintataitojen harjoiteluun. Jaksolla harjoitellaan myös kodin hoitamista, ihmissuhdetaitoja ja työssä ja työtoiminnassa käymistä sekä mielekkään vapaa-ajan käyttöä.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ohjelma, joka tukee hänen yksilöllisiä tavoitteitaan. Jakson edetessä arvioidaan opiskelijan toimintakykyä sekä kartoitetaan apuvälineiden ja avun tarvetta ja muotoa. Tavoitteita ja ohjelmaa voidaan tarkentaa ja muuttaa vastamaan asiakkaan tilannetta. Arjentaitojen harjoittelun lisäksi voidaan henkilökohtaiseen ohjelmaan liittää esimerkiksi äidinkieltä, matematiikkaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Kädentaitojen opinnoissa voi vastaavasti löytää uusia harrastusmahdollisuuksia ja sisältöä elämään.

Asumisvalmennusyksikön tilat

Vuosina 2002 ja 2007 valmistuneissa asumisvalmennusyksiköissä on kaksikymmentä 22,5−28 m2 huonetta wc- ja suihkutiloineen, jotka soveltuvat myös liikuntarajoitteisille henkilöille. Huoneissa on eriasteisia ympäristönhallintalaitteita, ja kahdessa huoneessa on oma pienoiskeittiö. Keittiö-, oleskelu- ja vaatehuolto- ja kodinhoitotilat ovat yhteisessä käytössä. Yhteisessä käytössä on myös pieni sauna. Oleskelutiloissa on takka, TV-video-dvd –laitteet sekä tietokone ja langaton internetyhteys.

Kustannukset (asumisvalmennusyksikössä)

Asumisvalmennusjakson vuorokausihinta määritellään ennakkotietojen ja arviointikaavakkeen perusteella. Jakson hinta alkaa 50 eurosta ja se riippuu opiskelijan päivittäin tarvitsemasta fyysisen avun ja ohjauksen määrästä. Myös esimerkiksi kommunikoinnin tuen tarve, kuten kuvien ja viittomien käyttö, voi vaikuttaa hintaan. Vuorokausikustannuksiin opiskelijan tulee saada maksusitoumus esimerkiksi kotikunnalta tai vakuutusyhtiöltä. Opiskelija saattaa tarvita lisäksi henkilökohtaisen avustajan vapaa-ajan toimintoihinsa.

Avustajakulut haetaan henkilökohtaisen avun ja tuen tarpeen perusteella. Vapaa-ajantoiminnoissa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa avustamiseen haetaan tukea vähintään 30 tuntia/kk. Erikseen sovitaan korvaukset muuttovalmennuksesta ja erityisestä tuesta.

Asiakkaan oma osuus muodostuu asumis- ja ruokakustannuksista. Asuminen maksaa 30 €/vk. Hintaan sisältyy liinavaatteet ja niiden huolto. Varsinaista vuokrasopimusta asiakkaan ei tarvitse tehdä. Ruokailu maksaa 46 €/vk, johon sisältyy aamupala, lounas, välipala/päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.