Opintoseteliopinnot

Opintosetelit

Opetushallitus myöntää vuosittain vapaan sivistystyön lain mukaisiin opintoihin valtion tulo- ja menoarvioissa osoitetun määrän opintosetelejä. Opintosetelien ideana on, että oppilaitoksilla on mahdollisuus kohtuullistaa opiskelijalta perittäviä maksuja muun muassa maahanmuuttajilta, työttömiltä, eläkeläisiltä ja erityisryhmiltä.

Lehtimäen opisto ohjaa opintosetelejä sellaisille vammaisille henkilöille, joiden osallistuminen opiskeluun ei taloudellisesti olisi mahdollista ilman lisätukea.

Opintoseteleillä katetaan opintomaksu, opiskelija itse maksaa asumis- ja ruokailumaksut.

Opintojen tavoitteena on elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan tukea erityisoppijaa elämän nivelvaiheissa, luoda mahdollisuuksia tietojen ja taitojen päivittämiseen koko elämänkaaren ajan.

Oppimissisällöt räätälöidään kunkin henkilön ajankohtaisten tarpeiden mukaan käyttäen hyväksi tarjolla olevia opiskeluaineita, moniammatillisen henkilökunnan asiantuntemusta ja sisäoppilaitoksen sosiaalipedagogisia mahdollisuuksia.

Kysy lisää opintosetelijaksoista:

Opiskelijahuoltaja
Jarmo Heikkilä
0400 364 963
jarmo.heikkila(at)lehopisto.fi

Kurssisihteeri
Sami Leppäkangas
0400 365 375
sami.leppakangas(at)lehopisto.fi

Opintosetelijaksot keväällä 2021

Jakso 4.1.–26.2.2021

Jakso 8.3.–7.5.2021

Opintosetelijaksot syksyllä 2021

Jakso 23.8.–15.10.2021

Jakso 25.10.–17.12.2021

 

Jakso voi ajoittua myös yksilöllisesti, kestoltaan vähintään 8 viikkoa.

Opiskelija maksaa itse asumis- ja ruokailukuluja 70 euroa /viikko (2020). Jaksolla voi opiskella tietoyhteiskuntataitoja, kädentaitoja, kotitaloutta ja muita opiston opinto-ohjelmaan kuuluvia aineita sekä suorittaa Tikas-opintoja ja osaamiskortteja. Sama henkilö voi osallistua opintosetelijaksoille kerran kolmessa vuodessa.

Kullekin opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa keskitytään sen hetkisiin ajankohtaisiin opiskeltaviin asioihin.

Opintoseteliopintojen opetussuunnitelma

Lataa tästä


Hakulomake opintosetelijaksoille