Peruskoulun päättävät oppivelvolliset erityistä tukea tarvitsevat nuoret

Kansanopistossa käynnistyy peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu koulutus elokuussa 2021. Erityistä tukea tarvitseville nuorille koulutus on tarvittaessa kolmen vuoden mittainen. Koulutuksen jälkeen voi edetä esimerkiksi ammatilliseen erityiskoulutukseen, jatkaa opintoja Lehtimäen opiston aikuisopintolinjalla, työelämälinjalla tai siirtyä hallitusti omaan itsenäiseen elämään.

Nuorille, jotka

 • ovat peruskoulussa olleet oikeutettuja erityisen tuen palveluihin ja ovat kuuluneet pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin
 • tarvitsevat erityistä tukea toisen asteen opinnoissaan
 • tarvitsevat hyvinvointinsa tueksi terveydenhuollon henkilöstön palveluita ympärivuorokautisesti
 • hyötyvät kokonaiskuntoutumisen palveluista ja tarvitsevat kuntoutuksen integroituna opintoihin
 • tarvitsevat esteettömän ja turvallisen oppimisympäristön
 • haluavat parantaa perustaitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan menestyäkseen ammatillisessa erityiskoulutuksessa tai aikuisille suunnatuissa opinnoissa
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksiensa ja arjen taitojensa vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta tuesta ja ohjatusta vapaa-ajan toiminnasta
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen erityiskoulutuksen tai opinnot ovat keskeytyneet vaikean sairauden vuoksi

Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021) sekä opistokohtaisista valinnaisista opinnoista.

Koulutuksen yhteiset sisällöt ovat:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Valinnaiset suuntautumisopinnot

Valinnaisia suuntautumisopintoja nuori voi valita oman mielenkiintonsa ja opiston tarjonnan mukaan.